Start

Via de volgende vragenlijst kunt u kijken of u geschikt bent om onder anesthesie behandeld te worden. Probeert u de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Onvolledig ingevulde vragenlijsten zullen niet in behandeling worden genomen. De goedgekeurde vragenlijst geeft een zeer grote kans dat u behandeld kunt worden. De anesthesiologen houden ten alle tijde het recht om u ter plekke nog goed of af te keuren. Dit zal alleen in uitzonderingsgevallen gebeuren en heeft te maken met het feit dat een poliklinische goedkeuring alleen kan plaatsvinden na een mogelijkheid tot lichamelijk onderzoek.

Er is pas finale goedkeuring na een persoonlijk gesprek met de anesthesioloog. Dat gesprek kan plaatsvinden op locatie en eventueel op de dag van de behandeling.

De door u ingevulde gegevens zullen alleen voor de anesthesiologen van Anesthesie Service Nederland B.V. en de Specialist/Tandarts op locatie beschikbaar zijn. Na uw behandeling kunnen wij uw gegevens digitaal verwijderen. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt een e-mail sturen naar info@anesthesieservicenederland.nl. Uw gegevens blijven om medische redenen wel altijd in het dossier van de Specialist/Tandarts aanwezig.

Indien de cliƫnt niet wilsbekwaam is dient de vragenlijst ingevuld en ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger.

Start vragenlijst